อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและอย่าเป็นผู้ฟังที่ “แข็งกระด้าง” นี่คือเงื่อนไขของการใช้ชีวิตแบบคริสเตียนที่แท้จริง

อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและอย่าเป็นผู้ฟังที่ “แข็งกระด้าง” นี่คือเงื่อนไขของการใช้ชีวิตแบบคริสเตียนที่แท้จริง

… ผู้ที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่คริสเตียน ความรักต้องเป็นหลักแห่งการกระทำ … และความรักจะเปิดเผยในการเสียสละ … เพื่อเห็นแก่พระองค์ เราจะละโมบความเจ็บปวด ความตรากตรำ และการเสียสละ … เราจะรู้สึกถึงความปรารถนาอันอ่อนโยนต่อจิตวิญญาณแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงรู้สึก นี่คือศาสนาของพระคริสต์ … ไม่มีทฤษฎีแห่งความจริงหรืออาชีพการเป็นสานุศิษย์เท่านั้นที่จะช่วยจิตวิญญาณใดๆ ได้ เราไม่ได้เป็นของพระคริสต์เว้นแต่เราจะเป็นของพระองค์ทั้งหมด ด้วยความไม่เต็มใจในชีวิตคริสเตียนที่

มนุษย์อ่อนแอในจุดประสงค์และเปลี่ยนแปลงในความปรารถนา 

ความพยายามที่จะรับใช้ทั้งตนเองและพระคริสต์ทำให้คนฟังกลายเป็นหิน และเขาจะไม่ทนเมื่อการทดสอบมาถึงเขา” อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและอย่าเป็นผู้ฟังที่ “แข็งกระด้าง” นี่คือเงื่อนไขของการใช้ชีวิตแบบคริสเตียนที่แท้จริง … ผู้ที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่คริสเตียน ความรักต้องเป็นหลักแห่งการกระทำ … และความรักจะเปิดเผยในการเสียสละ … เพื่อเห็นแก่พระองค์ เราจะละโมบความเจ็บปวด ความตรากตรำ และการเสียสละ … เราจะรู้สึกถึงความปรารถนาอันอ่อนโยนต่อจิตวิญญาณแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงรู้สึก นี่คือศาสนาของพระคริสต์ … ไม่มีทฤษฎีแห่งความจริงหรืออาชีพการเป็นสานุศิษย์เท่านั้นที่จะช่วยจิตวิญญาณใดๆ ได้ เราไม่ได้เป็นของพระคริสต์เว้นแต่เราจะเป็นของพระองค์ทั้งหมด ด้วยความไม่เต็มใจในชีวิตคริสเตียนที่มนุษย์อ่อนแอในจุดประสงค์และเปลี่ยนแปลงในความปรารถนา ความพยายามที่จะรับใช้ทั้งตนเองและพระคริสต์ทำให้คนฟังกลายเป็นหิน และเขาจะไม่ทนเมื่อการทดสอบมาถึงเขา” อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและอย่าเป็นผู้ฟังที่ “แข็งกระด้าง” ความรักต้องเป็นหลักแห่งการกระทำ … และความรักจะเปิดเผยในการเสียสละ … เพื่อเห็นแก่พระองค์ เราจะละโมบความเจ็บปวด ความตรากตรำ และการเสียสละ … เราจะรู้สึกถึงความปรารถนาอันอ่อนโยนต่อจิตวิญญาณแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงรู้สึก นี่คือศาสนาของพระคริสต์ … ไม่มีทฤษฎีแห่งความจริงหรืออาชีพการเป็นสานุศิษย์เท่านั้นที่จะช่วยจิตวิญญาณใดๆ ได้ เราไม่ได้เป็นของพระคริสต์เว้นแต่เราจะเป็นของพระองค์ทั้งหมด ด้วยความไม่เต็มใจในชีวิตคริสเตียนที่มนุษย์อ่อนแอในจุดประสงค์และเปลี่ยนแปลงในความปรารถนา ความพยายามที่จะรับใช้ทั้งตนเองและพระคริสต์ทำให้คนฟังกลายเป็นหิน และเขาจะไม่ทนเมื่อการทดสอบมาถึงเขา” อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและอย่าเป็นผู้ฟังที่ “แข็งกระด้าง” ความรักต้องเป็นหลักแห่งการกระทำ … และความรักจะเปิดเผยในการเสียสละ … เพื่อเห็นแก่พระองค์ เราจะละโมบความเจ็บปวด ความตรากตรำ และการเสียสละ … เราจะรู้สึกถึงความปรารถนาอันอ่อนโยนต่อจิตวิญญาณแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงรู้สึก นี่คือศาสนาของพระคริสต์ … 

ไม่มีทฤษฎีแห่งความจริงหรืออาชีพการเป็นสานุศิษย์เท่านั้น

ที่จะช่วยจิตวิญญาณใดๆ ได้ เราไม่ได้เป็นของพระคริสต์เว้นแต่เราจะเป็นของพระองค์ทั้งหมด ด้วยความไม่เต็มใจในชีวิตคริสเตียนที่มนุษย์อ่อนแอในจุดประสงค์และเปลี่ยนแปลงในความปรารถนา ความพยายามที่จะรับใช้ทั้งตนเองและพระคริสต์ทำให้คนฟังกลายเป็นหิน และเขาจะไม่ทนเมื่อการทดสอบมาถึงเขา” อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและอย่าเป็นผู้ฟังที่ “แข็งกระด้าง” นี่คือศาสนาของพระคริสต์ … ไม่มีทฤษฎีแห่งความจริงหรืออาชีพการเป็นสานุศิษย์เท่านั้นที่จะช่วยจิตวิญญาณใดๆ ได้ เราไม่ได้เป็นของพระคริสต์เว้นแต่เราจะเป็นของพระองค์ทั้งหมด ด้วยความไม่เต็มใจในชีวิตคริสเตียนที่มนุษย์อ่อนแอในจุดประสงค์และเปลี่ยนแปลงในความปรารถนา ความพยายามที่จะรับใช้ทั้งตนเองและพระคริสต์ทำให้คนฟังกลายเป็นหิน และเขาจะไม่ทนเมื่อการทดสอบมาถึงเขา” อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและอย่าเป็นผู้ฟังที่ “แข็งกระด้าง” นี่คือศาสนาของพระคริสต์ … ไม่มีทฤษฎีแห่งความจริงหรืออาชีพการเป็นสานุศิษย์เท่านั้นที่จะช่วยจิตวิญญาณใดๆ ได้ เราไม่ได้เป็นของพระคริสต์เว้นแต่เราจะเป็นของพระองค์ทั้งหมด ด้วยความไม่เต็มใจในชีวิตคริสเตียนที่มนุษย์อ่อนแอในจุดประสงค์และเปลี่ยนแปลงในความปรารถนา ความพยายามที่จะรับใช้ทั้งตนเองและพระคริสต์ทำให้คนฟังกลายเป็นหิน และเขาจะไม่ทนเมื่อการทดสอบมาถึงเขา” อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและอย่าเป็นผู้ฟังที่ “แข็งกระด้าง”

ข้อ 18-19 – “บัดนี้คือพืชที่ตกกลางพงหนาม พวกเขาคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะ และความกังวลของโลกนี้ ความหลอกลวงของความร่ำรวย และความปรารถนาในสิ่งอื่นๆ ด้วยเหตุนี้การฟื้นฟูและการปฏิรูปจึงสำคัญมากในชีวิตของเรา ถ้าเราไม่เตรียมดินเพื่อรับเมล็ดแห่งความจริง วัชพืชและหนามอาจปิดกั้นพระวจนะอันมีค่าของพระเจ้า ความห่วงใยของโลกนี้สามารถมีความสำคัญในชีวิตของเราจนเราแทบไม่เข้าใจข่าวสารอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานแก่เรา บทเรียนเกี่ยวกับวัตถุของพระคริสต์ หน้า 50 กล่าวว่า “พระคุณจะเจริญงอกงามได้เฉพาะในหัวใจที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอสำหรับเมล็ดพันธุ์อันล้ำค่าแห่งความจริง หนามแห่งบาปจะงอกขึ้นในดินใดๆ พวกเขาไม่ต้องการการฝึกฝน แต่พระคุณต้องได้รับการปลูกฝังอย่างระมัดระวัง ” เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องใกล้ชิดพระเจ้าผ่านการศึกษาพระคัมภีร์ การศึกษาพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ และการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม “เชื่อผู้เผยพระวจนะของพระองค์” จึงสำคัญมาก การอ่านพระคัมภีร์วันละบทและอ่านบางส่วนของวิญญาณแห่งการพยากรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในแต่ละวันของเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “United in Prayer” ทั่วโลก อย่าปล่อยให้พระวจนะของพระเจ้าถูกหนามทิ่มแทง

สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ